Staff

Ed (Edgardo) Diama Photo N/A
Ed (Edgardo) Diama
Payroll Specialist
206-274-7663
Edgardo.Diama@Seattlearch.org
Joel Fadul Photo N/A
Joel Fadul
Payroll Lead
206-274-7665
Joel.Fadul2@seattlearch.org
Forest Rezayani Photo N/A
Forest Rezayani
Payroll Specialist
206-274-7667
Forest.Rezayani@Seattlearch.org
Gloria Salinas Ruiz Photo N/A
Gloria Salinas Ruiz
Interim Payroll Manager
206-382-7318
Magloria.salinasruiz@seattlearch.org
Darlenn Sanford Photo N/A
Darlenn Sanford
Director of Benefits and Payroll
206-382-2077
darlenn.sanford@seattlearch.org
Phone
(206) 274-7662
Fax
(206) 957-8898
Email
payrollservices@seattlearch.org