Partners_AOS-H2-1440x400-gif5-min

Biểu mẫu trực tuyến đóng góp ý kiến

Xin cảm ơn anh chị em đã dành thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi về các gia đình giáo xứ được đề xuất. Quá trình tham vấn này rất quan trọng đối với chúng tôi khi chúng tôi lắng nghe Chúa Thánh Thần và nhận ra cách chúng tôi tiến về phía trước thế nào với sáng kiến Đối Tác Trong Tin Mừng.

Chúng tôi khuyên anh chị em nên tập trung cầu nguyện trước khi bắt đầu tiến trình đóng góp ý kiến này. Anh chị em có thể sử dụng lời cầu nguyện Đối Tác Trong Tin Mừng

 

Để xem danh sách đầy đủ các gia đình giáo xứ, xin bấm tại đây.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

Thông tin cá nhân

Ngày

Tên

Thuộc giáo xứ

Gia đình giáo xứ

Bạn có mối quan ngại gì về gia đình giáo xứ được đề xuất?

Bạn có đề xuất thay đổi nào không? Xin vui lòng cho biết lý do tại sao bạn đưa ra kiến nghị này.

Gia đình giáo xứ này có thể mang lại những cơ hội hay khả năng nào?

Bạn có những hy vọng nào cho gia đình giáo xứ này và/hoặc cho tiến trình Đối Tác Trong Tin Mừng nói chung?

Bạn có bất cứ ý tưởng nào khác để chia sẻ “(bao gồm cả những đề xuất thay đổi gia đình)”?

Bạn có muốn bình luận về Gia đình Giáo xứ thứ hai được đề xuất ? 

Do you want to comment on an second proposed Parish Family

Gia đình Giáo xứ 2